domek topslogan
Rejon Częstochowa
Przełącz na rejon Kraków >>
Konto
Zaloguj się >>

Vademecum inwestora - RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat

 

Oświadczenie o ochronie prywatności - J.C.B.J. "Domek na Jurze"


1. Co obejmuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności?

Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy:

 • odwiedzasz lub skorzystasz ze strony internetowej www.domeknajurze.pl, należącej do J.C.B.J. "Domek na Jurze" i/lub przekazujesz dane osobowe (np. wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail, nawiązując kontakt telefoniczny, subskrybując nasz biuletyn, itp.),
 • korzystasz z naszych produktów lub usług,
 • współdziałasz z J.C.B.J. "Domek na Jurze" poprzez inne kanały sprzedaży lub marketingu (np. osobiste spotkania lub wizyty, targi, media społecznościowe itp.) ,
 • jednoznacznie akceptujesz niniejszą Politykę prywatności

2. Kto przetwarza dane osobowe?

Administrator

J.C.B.J. "Domek na Jurze" jest Administratorem; określa cel i środki przetwarzania Twoich danych osobowych i można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • drogą pocztową pisząc na adres: J.C.B.J. "Domek na Jurze" , 42-217 Częstochowa, ul. Goszczyńskiego 1, Polska
 • telefonicznie pod numerem: +48 34 368 07 48
 • przez e-mail: info@domeknajurze.pl
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.domeknajurze.pl

Administratorem są również nasi zaufani partnerzy czyli podmioty będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy (dalej będziemy używać skrótu "Zaufani Partnerzy"). Najczęściej ta współpraca polega na podwykonawstwie zleconych robót budowlanych.

Podmiot przetwarzający

J.C.B.J. "Domek na Jurze" wyznacza podmioty przetwarzające dane. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe na żądanie lub w ramach polecenia lub w imieniu J.C.B.J. "Domek na Jurze", przy czym jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

J.C.B.J. "Domek na Jurze" oświadcza, że ​​gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są istotne lub niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. W zależności od tych celów J.C.B.J. "Domek na Jurze" przetwarza następujące kategorie danych osobowych (lista nie jest wyczerpująca):

 • Twój adres email;
 • Twoje imię i nazwisko oraz dane adresowe;
 • Twój numer telefonu;
 • Dane Twojego pracodawcy lub firmy, którą reprezentujesz;
 • Twój adres IP;

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

 • z powodu wdrożenia umowy zawartej lub czynności poprzedzających zawarcie umowy podczas składania przez Ciebie zlecenia zakupu i/lub usługi;
 • ze względu na uzasadnione zainteresowanie J.C.B.J. "Domek na Jurze", aby pomóc Ci w zakresie naszych produktów lub usług;
 • w celu informacji o produktach i promocjach na towary i usługi świadczone przez J.C.B.J. "Domek na Jurze"
 • ze względu na Twoją zgodę i wyraźną akceptację tego Oświadczenia o zachowaniu prywatności.

 5. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

J.C.B.J. "Domek na Jurze" przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby zapewnić Ci bezpieczne, optymalne oraz osobiste zakupy i obsługę;
 • do zarządzania relacją umowną z klientem, w tym ofertowania, fakturowania i wsparcia lub realizacji zleceń;
 • aby informować Cię o naszych ulepszeniach, zmianach, ofertach, promocjach, działaniach itp.

6. Kto otrzymuje dane osobowe?

J.C.B.J. "Domek na Jurze" przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie dla siebie i dla własnego użytku wewnętrznego z wyjątkiem podmiotów przetwarzających, które działają wyłącznie zgodnie z instrukcjami Inoutic. Twoje dane osobowe nie zostaną sprzedane, przekazane ani ujawnione osobom trzecim, chyba że wcześniej dałeś na to wyraźne pozwolenie.
J.C.B.J. "Domek na Jurze" podjął również odpowiednie środki prawne i techniczne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych i ich używania.
W zależności od celu przetwarzania dane mogą zostać przekazane naszym dystrybutorom, architektom, kontrahentom i niezależnym przedstawicielom. J.C.B.J. "Domek na Jurze" podjął również niezbędne środki w odniesieniu do tych osób trzecich, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych. W zależności od konkretnych czynników, osoba trzecia będzie również uważana za odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

7. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

J.C.B.J. "Domek na Jurze" będzie przechowywać Twoje dane osobowe

 • tak długo, jak będzie to konieczne lub istotne dla zamierzonych celów;
 • w czasie trwania zobowiązania prawnego;
 • do czasu, kiedy zostanie zakończony spór prawny lub dochodzenie w odniesieniu do produktów i usług dostarczanych przez J.C.B.J. "Domek na Jurze".

8. Jakie masz inne prawa?

 •  Prawo do informacji
  J.C.B.J. "Domek na Jurze" pragnie Cię poinformować za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w możliwie najdokładniejszy sposób na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane do uzasadnionych celów w odpowiedni, stosowny, bezpieczny i proporcjonalny sposób; będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne i zawsze z najwyższą troską o ich integralność i poufność.
 • Prawo dostępu do danych
  Masz zawsze prawo sprawdzić zgodność z prawem każdej operacji przetwarzania danych osobowych oraz poprosić J.C.B.J. "Domek na Jurze" o dostarczenie informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców danych osobowych, okres, w którym dane będą przechowywane oraz swoich praw.
  Masz również prawo poprosić J.C.B.J. "Domek na Jurze" o kopię przetworzonych danych osobowych. Kopia ta powinna być udostępniona bezpłatnie, chyba że Twoja prośba jest nieuzasadniona lub nadmierna. W takim przypadku J.C.B.J. "Domek na Jurze" może naliczać koszty administracyjne.
 • Prawo do sprostowania
  Masz prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych lub do uzupełnienia niekompletnych danych składając prosty wniosek do J.C.B.J. "Domek na Jurze".
 • Prawo do usunięcia danych
  Masz prawo do uzyskania od J.C.B.J. "Domek na Jurze" zgody na usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie ma powodu aby nadal je przechowywał. Możesz skorzystać z tego prawa w następujących przypadkach:
   - Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
   - udowodnisz, że J.C.B.J. "Domek na Jurze" bezprawnie przetwarza Twoje dane;
   - Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte, aby zachować zgodności z obowiązującym prawem;
   - wycofujesz zgodę, na podstawie której przetwarzane są Twoje dane osobowe i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione podstawy do
     przetwarzania tych danych;
   - z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu
  J.C.B.J. "Domek na Jurze" zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia wniosku o usunięcie danych i nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że skasowane dane osobowe są tymczasowo przechowywane w niewidocznym miejscu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych w jednym z następujących przypadków:
   - kwestionuresz dokładność danych osobowych, które zostały przetworzone przez J.C.B.J. "Domek na Jurze", a J.C.B.J. "Domek na
     Jurze" otrzymał rozsądny termin na sprawdzenie poprawności danych osobowych;
   - udowodnisz, że przetwarzanie danych przez J.C.B.J. "Domek na Jurze" było niezgodne z prawem i zażądałeś ograniczenia ich użycia;
   - J.C.B.J. "Domek na Jurze" nie potrzebuje już danych, ale są one wymagane przez Ciebie w celu ustalenia roszczenia prawnego;
   - z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach "marketingu bezpośredniego". J.C.B.J. "Domek na Jurze" zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile nie wykaże, że jest przekonujący powód do ich przetworzenia, który unieważni Twoje prawa i wolności. W takim przypadku zostanie to Państwu również przekazane.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo do otrzymywania danych, które przekazałeś J.C.B.J. "Domek na Jurze" w oparciu o pozwolenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do ponownego wykorzystania ich do innych usług, a tym samym przeniesienia danych do innego administratora, chyba że jest to technicznie niewykonalne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego podejmowania decyzji
  Masz prawo sprzeciwić się decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - bez ingerencji człowieka - które znacząco wpływa na Ciebie lub wywołuje skutki prawne. J.C.B.J. "Domek na Jurze" oświadcza, że ​​nie podlegasz automatycznemu podejmowaniu decyzji
  w żadnej z czynności związanych z przetwarzaniem danych przez J.C.B.J. "Domek na Jurze".

9. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, musisz przesłać pisemny wniosek i dowód praw do danych do J.C.B.J. "Domek na Jurze" korzystając z jednego z następujących kanałów:

 • listem poleconym do: J.C.B.J. "Domek na Jurze" ul. Goszczyńskiego 1; 42-217 Częstochowa, Polska
 • przez e-mail na adres:info@domeknajurze.pl

10. Z jakich plików "cookies" korzystamy?

Podczas odwiedzania strony internetowej J.C.B.J. "Domek na Jurze" możliwe jest, że niektóre pliki "cookies" zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu podczas korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików "cookies".

11. Jak złożyć skargę?

Jeśli masz zastrzeżenia co do przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy wdzięczni, jeżeli skontaktujesz się z nami bezpośrednio za
pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych określonych w artykule 9, abyśmy mogli sami rozwiązać ten problem.
Ponadto masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych korzystając z tego linku https://giodo.gov.pl/579.

12. Czy to Oświadczenie o zachowaniu prywatności może się zmienić?

J.C.B.J. "Domek na Jurze" zawsze ma prawo w dowolnym momencie uzupełnić lub zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.
W takim przypadku zmiany będą miały natychmiastowy skutek po ich publikacji na stronie internetowej. Należy regularnie przeglądać niniejszą Politykę zachowania prywatności, aby dowiedzieć się o jej zmianach. Kontynuacja umowy lub korzystanie z naszej strony internetowej lub usług będzie traktowane jako akceptacja wszelkich zmian wprowadzonych do aktualnej Polityki zachowania prywatności.

13. Właściwe prawo i właściwość sądu

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu prywatności podlega przepisom ustawowym i wykonawczym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Data dodania: 2018-05-30, Autor: J.C.B.J.
krzyżykNasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Przeczytaj więcej o plikach cookies i znowelizowanej ustawie Prawa Telekomunikacyjnego TUTAJ.